Sàn nhựa Pháp Goden floor (Pháp)

 • - Sàn nhựa hèm khóa
 • - Sàn nhựa tự dính
 • - Sàn nhựa dán skeo
 • Sàn hèm khóa Golden Floor (Pháp)
  Độ dày: 4.2mm
  Chính hãng: Pháp
 • Sàn nhựa dán keo Goden floor (Pháp)
  - Sàn vân gỗ: 914.4 x 152.4 x (3/2)mm

  - Sàn vân thảm, vân đá: 457.2 x 457.2 x 3mm
 • sàn nhựa tự dính Golden Floor (Pháp)
  Bộ sưu tập Sàn tự dính gồm 2 dòng:
  914.4 x 152.4 x 2.5mm ;
  914.4 x 152.4 x 1.5mm
 • 0989055903